bemiddeling
(jullie doen het zelf - ik kan ondersteunen, communicatie verhelderen, context geven, courante praktijken aanreiken ter illustratie)

Responsive image

overleggen

 • respectvol overleg faciliteren tussen aandeelhouders, oplossingen zoeken voor verschillen in aandeelhoudersvisies, …

 • integratieve onderhandelingen begeleiden (een uitkomst zoeken waar iedereen beter van wordt)

 • partijen zelf tot het oplossen van conflicten brengen, met respect voor de belangen van alle betrokken partijen

 • vermogens- en erfeniskwesties bespreekbaar maken (eventueel vastleggen in een globale erfovereenkomst,...),

 • een respectvol einde van de samenwerking of een voor iedereen aanvaardbare overdracht van aandelen onderhandelen, …

Responsive image

afspraken vastleggen

 • de creatieve zoektocht begeleiden naar duurzame oplossingen

 • heldere afspraken helpen formuleren in een team, of voor aandeelhouders in een familiebedrijf, verenigingen die samenwerken aan een project, …

 • bespreking begeleiden van verschillen in aandeelhoudersvisies, om te komen tot een door iedereen gedragen charter of een duurzame aandeelhoudersovereenkomst

 • een raad van advies of raad van bestuur opstarten en efficiënt aanpakken (corporate governance)

Responsive image

met meer begrip en waardering samenwerken

 • verantwoordelijkheden helpen verduidelijken

 • rapportering over lopende / afgeronde projecten helpen vormgeven

 • een veilige context creëren voor open en constructieve communicatie

 • lastige gesprekken voorbereiden en faciliteren

 • het respect en de communicatie in een team verbeteren

 • intervisies begeleiden