Faciliteren van groepen / intervisie

De dynamiek in groepen bespreekbaar maken, instrumenten aanreiken voor meer zelfsturing, … er zijn verschillende manieren. Als bemiddelaar leer je echter zoveel mogelijk vanuit de groep zélf te laten komen. Intervisie is dan een gedroomde manier om samen knelpunten uit de eigen organisatie te bekijken om er effectiever mee om te gaan. Eigenlijk zit de wijsheid in de groep, we moeten alleen de tijd nemen en de juiste werkmodus vinden om er samen slimmer van te worden (collegiaal consult). Voor groepen die hiermee zelf nog geen ervaring hebben, of wanneer er veel stroming is “onder de waterlijn”, kan het handig zijn om zeker de eerste gesprekken extern te laten faciliteren. De facilitator bewaakt het traject, de timing en de uitkomst en zorgt dat alle partijen gelijkwaardig aandacht en gesprekstijd krijgen. Er is immers moed en een veilige context nodig vooraleer mensen zich echt durven uitspreken over wat er echt leeft!

Responsive image