Business2Connect

Ondernemers in KMO hebben vaak weinig sparringpartners voor overleg over de complexe context waarin ze dagdagelijks ondernemen. Ze hebben vaak geen gespecialiseerd managementteam en geen actieve raad van advies of bestuur.

Daarom breng ik hen, samen met Reinhilde Christis van Key2Connect, bij elkaar in Business2Connect.

We netwerken maar zijn ook een klankbord en inspiratiebron voor mekaar. Op een gestructureerde manier nemen we afstand van onze dagelijkse beslommeringen en maken we tijd voor strategische en menselijke aspecten. We leren van mekaar en graven wat dieper aan de hand van een concrete tool of methode.

Responsive image
Responsive image
Responsive image

2021: het TGI-model (Ik – Wij – Organisatie – Maatschappij)

De rode draad doorheen onze thema’s is het TGI-model, waarbij je als ondernemer jezelf, je team én je onderneming onder de loep neemt. We leggen ten slotte ook de focus op de rol van jouw onderneming binnen de maatschappij: wat beteken je als ondernemer in de wereld?


30.11.2021: Efficiënt management en bestuur (corporate governance in KMO’s)


Responsive image

26.10.2021: Effectieve en efficiënte teams

Wat een boeiend overleg over de noodzakelijke mix van “power” en “love” in teams, fases in teamontwikkeling, intrinsieke motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie (ABC: Autonomie – Bonding – Competentie-ontwikkeling), verbinding door echt luisteren, generatie-verschillen, … En dat alles in de creatieve en duurzame context van de Vita Conceptstore in Turnhout!

Responsive image

28.9.2021: Werken met strategische doelen (1P strategie-methode)

Deze keer vroegen we zware voorbereiding: een analyse van de bedrijfsresultaten van de voorbije jaren, segmentatie van klanten en producten/diensten, klantenfeedback en een aanzet van SWOT-analyse. We wisselden ervaringen en inzichten uit, ideeën om verder creatief na te denken over toekomstprojecten. We sloten af met een blik op hoe een strategieplan er op 1 pagina kan uitzien… nu is het kwestie van dit niet meer los te laten!

Responsive image

13.7.2021: Moderne visie op leiderschap

We hadden afspraak bij RAG NV in Maaseik, waar we aan de slag gingen met onze sterke punten en werkpunten rond leidinggeven: meer aandacht voor authenticiteit en kwetsbaarheid, echt luisteren, empathie en verantwoordelijkheid nemen.


Responsive image

22.6.2021: Pitch jezelf en je onderneming

We hadden het helemaal voorbereid : een wandeling aan de Paalse plassen met voor iedereen een gepaste “pitch-stop”. Door de vele regen werd het helaas geen wandeling, gelukkig konden we uitwijken naar de mooie lokalen van Everon Lighting in Heusden-Zolder en kregen we tegelijk een bedrijfsbezoek. Conclusie: wat het meest blijft hangen is WAAROM we iets doen, dus zo brengen we ons verhaal!

Responsive image

18.5.2021: Wat paarden je vertellen over jezelf en over elkaar

We maakten kennis met onze nieuwe peer to peer adviesgroep in openlucht bij RAFIKI, tijdens een sessie equicoaching die geïnspireerd is op het kleurenmodel voor persoonlijkheidskenmerken. We ondervonden aan den lijve hoe dat ook werkt met paarden (groen: we gaan gezellig in het hoekje staan waar we de paarden moeten verzamelen: ze komen vanzelf, we moeten dus helemaal niet duwen en trekken!)

Responsive image
Responsive image
Responsive image

2020 : “Lost in translation”: online overleg bij aanvang Corona, zoektocht in volle lock down


6.7.2020: AKIHI betekent in Hawaï “een pad zonder duidelijke richting”

We bespraken wat voor ons in de “gouden cirkel” zit (Simon SINEK, what, how, why). Hebben we een helder lange termijnperspectief? Hoe vaak maken we hier tijd voor? Wat is er de laatste maanden veranderd, hebben we onze doelstellingen bewust aangepast? Aan we geven we dit mee? Is ons team op de hoogte, hoe zijn ze betrokken, wat doen ze hier zelf mee?

Responsive image

15.6.2020: vandaag was het thema “FIKA”, een Zweedse term voor een fijne babbel bij de koffie.

We overlegden over hoe we in deze vreemde tijden, met het verplichte afstandswerken, omgingen met onze teams. Hoe kan je jezelf online inbrengen in contacten met je team? We beseften dat we vaak bewuster vragen nu naar hoe mensen zich voelen, om de afstand te overbruggen. We stonden ook stil bij de verschillende stijlen van situationeel leiderschap die we nu anders moeten inzetten…

Responsive image

18.5.2020: we vonden inspiratie in het Hindi, bij de term “JUGAAD” (het vinden van praktische oplossingen).

In Corona-tijden veranderde onze ganse business-omgeving (en privé-context): we stonden stil bij onze aanpak, hoe we een aangepast concept bij mekaar timmerden, vaak à l’improviste. Met het model van de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed (Stephen COVEY) bekeken we welke aspecten we meer wilden loslaten, en waar we wél gericht impact wilden hebben / houden.

Responsive image

Wil je meer info? Stuur dan een berichtje naar hilde@hildegaublomme.be