organisatiecoaching
(ik help je samen afstand nemen, beslissen, structuur brengen en plannen)

Responsive image

reflecteren

 • klankbord zijn voor aandeelhouders, raad van bestuur, management team, …

 • belangrijke persoonlijke beslissingen bespreekbaar maken

 • een vermogensrechtelijke planning of erfregeling concretiseren

 • beleidsprocessen professionaliseren

 • lastige gesprekken en onderhandelingen, … voorbereiden en faciliteren

 • belangrijke persoonlijke doelstellingen en beslissingen bespreekbaar maken

Responsive image

strategisch plannen

 • een gezamenlijke missie en visie formuleren voor de organisatie als geheel (een eigenaarsvisie, een business plan,…)

 • een gemeenschappelijke beleidsvisie uitwerken op niveau van de raad van bestuur, het management team…

 • kritische succesfactoren bepalen

 • duidelijke doelstellingen vastleggen om samen op te focussen

Responsive image

veranderen

 • processen begeleiden en professionaliseren rond groei, verandering, overdracht, opvolging, … (plannen en uitrollen)

 • een duidelijk kader uittekenen voor de gewenste organisatie en beleidsprocessen, met concreet actieplan, tussentijdse opvolging, heldere verslaggeving, duidelijke communicatie

 • een raad van advies installeren of een raad van bestuur met externen, …

 • sleutelfiguren in het management selecteren en ontwikkelen

 • participatief ondernemerschap lanceren in een team

 • de juiste praktische ondersteuning zoeken bij een open leertraject, de uitvoering en opvolging