K I P

Organisaties van de toekomst zoeken een goede mix tussen structuur en menselijke betrokkenheid.

E I

De kip staat dan voor de “harde” basis van waaruit mensen samenwerken om tot resultaat te komen:

  • een strategisch kader, gebouwd vanuit een inspirerende missie en visie. Geen wollig verhaal maar een realistische samenvatting van waar je naartoe wil, rekening houdend met historische feiten en allerhande info over de markt, je klanten, productinformatie. Vertaald in een concreet actieplan met projecten voor de komende jaren;

  • goede indicatoren om de vinger aan de pols te houden. De uitdaging zit erin niet enkel winst- en margeresultaten te meten, maar ook aandacht te hebben voor menselijke aspecten, innovatie, marktinspanningen, … (in het besef weliswaar dat meetinstrumenten ook hun beperkingen hebben);

  • je kan immers niet rond de vraag hoe je als organisatie samen zo efficiënt mogelijk kan presteren (en hoe alle betrokkenen hiervoor ook gepast beloond worden).

Het ei staat voor de “softe” kant van het verhaal:

  • eigenaarschap: zelfgroei, zelfsturing en authentiek leiderschap zijn vandaag hot topics. Vertrekkend vanuit de kennis van onze eigen sterktes kunnen we persoonlijke groei realiseren en met passie en bevlogenheid authentiek leiderschap opnemen;

  • De interactie met de anderen maakt het nog interessanter: hoe kunnen we optimaal communiceren en samenwerken, ieders eigenheid respecteren, onze verschillen optimaal benutten? Dit speelt overal in de organisatie: tussen de aandeelhouders, in de raad van bestuur, bij het managementteam en alle medewerkers, zelfs de ruimere stakeholders kunnen hun steentje bijdragen.