De globale erfovereenkomst

Recent werd heel nuttig wetgevend werk verricht rond vrijwillige, preventieve afspraken door toekomstige erfgenamen. De erfwet van 31 juli 2017, in werking vanaf 1 september 2018, voerde de mogelijkheid in om een globale erfovereenkomst te sluiten. De procedure is niet min, gegeven het belang van de kwestie waarover men zijn akkoord moet geven. Een notaris stelt de nodige juridische en vormelijke handelingen en respecteert de wettelijk voorziene termijnen. Maar in veel gevallen loont het om ook de emotionele aspecten in samenspraak met een bemiddelaar de nodige ruimte te geven, opdat het akkoord ook echt voor de nodige familiale rust kan zorgen.

Responsive image

Bij dergelijk “familiepact” gaan ouders samen met hun toekomstige erfgenamen op zoek naar een evenwichtig globaal akkoord over de latere verdeling van hun nalatenschap. Door al vooraf te spreken over mogelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen bij de verdeling van de nalatenschap, worden latere discussies tussen de erfgenamen vermeden. De ouders kunnen toelichten waarom zij bepaalde keuzes (subjectief) als evenwichtig zien, rekening houdend met eerder gedane schenkingen of door bepaalde kinderen genoten, moeilijker waardeerbare voordelen (bijv. een dure opleiding, de jarenlange opvang van de kleinkinderen of het bouwen van een huis voor een kind). Ook de persoonlijke situatie van een kind (bijv. een zwakke gezondheid of een precaire financiële situatie) kan in dit evenwicht meespelen. Het hoeft niet gezegd dat de ouders hun kinderen een dienst van onschatbare waarde bewijzen door deze bespreking neutraal en open te voeren tijdens hun leven, en zo latere ellenlange familietwisten te vermijden (en eventueel ook rekening te houden met de visie van de kinderen zelf).

Mocht je gevraagd worden om deel te nemen aan een dergelijke procedure, weet dan dat de wet ook geregeld heeft dat je aan de notaris alle vragen mag stellen over het impact van een eventueel akkoord op jouw situatie. Je kan uiteraard ook eenzijdig advies inwinnen bij een eigen vertrouwenspersoon met de nodige expertise. En wanneer het over echt delicate aspecten gaat die je niet onbespreekbaar wil laten, maar waarmee je toch ook de familiale vrede niet wil ondergraven, zoek je misschien best (liefst samen) hulp bij een expert in verbindende communicatie. Je vindt meer info en deskundige bemiddelaars in burgerlijke zaken

Het kost initieel uiteraard veel tijd en energie, maar het levert je mogelijk een pak meer op wat betreft gemoedsrust en familiale relaties!